GymManager

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest GYMMANAGER Sp. z o.o., ul. Weissa 7, 31-339 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności

 

Sales

sales@gymmanager.io 
+48 734 464 313
+48 730 606 665

Technical Support

support@gymmanager.io 
+48 12 357 19 54
+48 12 312 52 21

Ochrona danych osobowych

iod@gymmanager.io 

GYMMANAGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Weissa 7, 31-339 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000726714, NIP: 6751644184, REGON: 369938418, kapitał zakładowy 15 000 PLN.