Polityka prywatności.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, GYMMANAGER Sp. z o. o. informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest GYMMANAGER Sp. z o. o., ul. Weissa 7, 31-339 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000726714, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, NIP: 6751644184, REGON: 369938418.
Jakie dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

– adres e-mail oraz inne dane przekazane w korespondencji i w załącznikach. Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji.
– adres e-mail: do otrzymywania newslettera. Podanie danych jest niezbędne do wysłania newslettera.
– adres e-mail: do zamieszczenia komentarza na stronie, pod artykułem. Podanie danych jest niezbędne do publikacji komentarza.
– adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer telefonu służbowego: do przeprowadzenia webinaru. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia webinaru.

Jakie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

– pliki cookies: do celów statystycznych oraz w celu dopasowania strony internetowej serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika.
Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług przez serwis internetowy a w zakresie dopasowania do indywidualnych preferencji użytkownika dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy GYMMANAGER Sp. z o. o., w szczególności pracownicy działu, z którym się kontaktujesz oraz podmioty świadczące usługi na rzecz GYMMANAGER Sp. z o. o., które wymagają dostępu do danych.

Masz prawo do żądania od GYMMANAGER Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z: iod@gymmanager.io

Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

WAŻNE! W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania pomiędzy wyrażeniem zgody a jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od sytuacji, do czasu cofnięcia zgody, przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rachunkowych), przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania. W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską GYMMANAGER Sp. z o. o. zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, a także zapewni możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial