Dotacje unijne.

  1. Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej firmy GYMMANAGER Sp. z o. o.

Cel projektu: wzrost aktywności międzynarodowej spółki, a tym samym zwiększenie przychodów z działalności eksportowej poprzez rozpoczęcie sprzedaży oprogramowania do zarządzania obiektami sportowymi na nowe rynki zagraniczne – Francja, Niemcy.

 

  1. Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.2.: Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Cel: Celem podstawowym Projektu jest zwiększenie aktywności międzynarodowej Wnioskodawcy poprzez wdrożenie posiadanej Strategii międzynarodowej działalności Przedsiębiorstwa, a tym samym rozpoczęcie sprzedaży oprogramowania do zarządzania obiektami sportowymi na nowe rynki zagraniczne – Niemcy, Francja (dywersyfikacja geograficzna sprzedaży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-202. Wartość projektu: 434 013,82 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 199 954,53 zł. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021.

Logo UE
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial