trening z trenerem personalnym

Jak siłownia rozlicza się z trenerem personalnym za treningi

Współpraca siłowni z trenerem personalnym niesie wiele korzyści, pod warunkiem, że formalności są jasne dla obu stron. Jeśli twój klub rozszerza ofertę o trenerów – zobacz, jak siłownia rozlicza się z trenerem personalnym za treningi.


W tym artykule dowiesz się:

– jakie są najbardziej popularne formy współpracy pomiędzy trenerem personalnym a klubem fitness, siłownią?

– o czym warto pamiętać, na co zwracać uwagę, decydując się na umowę o dzieło lub zlecenie?

– jak siłownia czy klub fitness może monitorować pracę trenera personalnego?


Jak siłownia rozlicza się z trenerem personalnym za treningi

Umowa o dzieło/zlecenie pomiędzy trenerem personalnym a siłownią

Jednym z najpopularniejszym sposobów rozliczania się z trenerem jest umowa o dzieło lub umowa zlecenie. Klub nawiązuje współpracę z trenerem, która obejmuje prowadzenie treningów personalnych. Za wykonaną pracę zleceniobiorca otrzymuje prowizję od zrealizowanej pracy. Obecnie każda umowa o dzieło musi zostać zgłoszona do ZUS-u. W przypadku umowy zlecenie musi ona zostać dodatkowa oskładkowana. Z tytułu każdej umowy, o ile zleceniobiorca nie posiada nigdzie indziej zatrudnienia, zleceniodawca odprowadza składki społeczne oraz zdrowotne.

Inaczej się ma sprawa z uczniami szkół ponadpodstawowych oraz studentami do 26. roku życia. Za nich nie trzeba odprowadzać ani składek społecznych, ani zdrowotnych.

Wady i zalety umowy o dzieło/zlecenie dla trenera personalnego

Umowa o dzieło jest zawierana na konkretny rodzaj usług, czyli na przeprowadzenie treningu personalnego. Ze względu na liczne przypadki nadużyć w przeszłości warto konkretnie wskazać ilość treningów, które trener musi przeprowadzić. Pozwoli to uniknąć znamion umowy o pracę i w tym przypadku narażenia klubu na dodatkowe koszty w postaci kary.

Wadą umów o dzieło jest to, że mogą zostać zerwane w każdym momencie przez obie strony. Oznacza to, że trener personalny może na 30 minut przed rozpoczęciem pracy „zwolnić się”, co stawia klub w słabym świetle, gdy czekają już klienci.

Oczywiście to, co jest wadą dla jednej strony, dla drugiej może być też zaletą. Jeśli zatrudniony na podstawie umowy o dzieło trener dopuszcza się naruszeń lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, można rozwiązać z nim współpracę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wcześniejszego jej wypowiedzenia.

W przypadku umowy zlecenie jest ona zawierana na wskazany czas – najczęściej jest to miesiąc kalendarzowy. Ta umowa również nie musi być wypowiadana wcześniej. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak trener reprezentuje klub, można z nim nie przedłużać umowy na kolejne miesiące.

W przypadku zatrudnienia trenera na umowę o dzieło i zlecenie to głównie w gestii klubu/siłowni leży obowiązek pozyskiwania nowych klientów i sprawy związane z marketingiem. Klient płaci za karnet lub opiekę trenerską bezpośrednio w klubie, a ten odlicza prowizję dla trenera. Średnie stawki, jakie otrzymuje trener wynoszą 30-60% kwoty wydanej przez ćwiczącego.

Warto pamiętać też o tym, że w przypadku kontroli bardzo łatwo można podważyć zasadność zawierania umowy o dzieło z trenerem. W świetle prawa zakłada ona bowiem osiągnięcie konkretnego rezultatu. Porównując to np. do pracy stolarza: mowa o dzieło zawarta ze stolarzem kończy się wykonaniem zabudowy kuchennej – mamy więc rezultat końcowy. W przypadku trenera jest on trudny do określenia, co wielokrotnie zostało udowodnione podczas rozpraw sądowych. Dlatego też częściej proponuje się umowę zlecenie.

Czy trener personalny jest członkiem zespołu, czy też tylko osobą, która korzysta z infrastruktury siłowni do swoich własnych celów – bez korzyści dla siłowin?

Umowa o pracę dla trenera personalnego

Najbardziej pożądaną przez wszystkich pracowników jest umowa o pracę. Daje ona wiele korzyści pracownikowi, jak chociażby staż pracy, prawo do ubezpieczenia chorobowego czy płatny urlop. W przypadku instruktorów fitness oraz trenerów personalnych jest to jedna z najrzadziej spotykanych umów. Ale jednak są kluby, które decydują się ją zaoferować swoim pracownikom. Umowa o pracę podlega kodeksowi pracy, dlatego trzeba pamiętać o wszystkich obowiązkach wobec pracownika.

W przypadku umowy o pracę trener personalny dostaje pensję podstawową, która nie może być niższa niż minimalna krajowa. Tu również może obowiązywać system premiowy, w którym za każdy przeprowadzony trening personalny trener otrzymuje prowizję. Może też otrzymać premię dopiero po przekroczeniu pewnej ilości poprowadzonych treningów lub posiadaniu pod opieką odpowiedniej liczby osób. Tu wszystko zależy już bezpośrednio od kadry zarządzającej.

To co natomiast jest zawarte w podstawowym wynagrodzeniu to tzw. dyżury trenerskie. Oznacza to, że trener przychodzi w określone dni i godziny, które miesięcznie dają etat, aby pełnić dyżur. W tym czasie jest on do dyspozycji wszystkich osób ćwiczących. Jego zadaniem jest wytłumaczenie nowym klientom jak ćwiczyć na poszczególnych maszynach lub też pomóc na bezpośrednią prośbę ćwiczącego. Nie jest to jednak typowy trening personalny, lecz swego rodzaju konsultacja. Do tego też trener na etacie dba o porządek na siłowni i reprezentuje klub zgodnie z wymogami zatrudniającego.

Low-cost – czy to się opłaca?

W ostatnich latach pojawiły się kluby low-cost. Charakteryzują się one tym, że są samoobsługowe i najczęściej dostępne 24/7. Takie miejsca nie zatrudniają trenerów, ale dają możliwość prowadzenia u nich treningów personalnych. Wystarczy, że trener wykupi karnet dla siebie i już samo to upoważnia go do prowadzenia działalności zarobkowej na terenie siłowni.

Czy jest to opłacalne? Każdy klient, który przychodzi do trenera, również musi mieć wykupiony karnet, a dodatkowy koszt za indywidualną opiekę to już sprawa pomiędzy nim a opiekunem. Jest więc stały napływ nowych członków, ale nie jest on pewny.

W tym przypadku jednak klub nie ma żadnej kontroli nad trenerem, dlatego też nie może od niego wymagać chociażby lojalności. Dodatkowo takie miejsca nie dbają o to, aby stale zyskiwać nowych klientów – leży to w gestii trenera.

Ryczałt – najpopularniejszy sposób rozliczania pomiędzy trenerem personalnym a klubem

Najpopularniejszym sposobem rozliczania się z trenerem jest ryczałt. Klub nie zatrudnia trenerów, jednak każdy z nich może prowadzić na jego terenie działalność zarobkową. Wystarczy, że opłaci co miesiąc abonament. Według stawek z ostatnich 4 lat jest to średnia kwota wynosząca pomiędzy 600 a 1200zł. Tyle właśnie musi zapłacić trener, by mieć miejsce, w którym będzie mógł ćwiczyć z podopiecznymi. Musi stosować się też do ogólnych zasad panujących na siłowni i nie działać na jej szkodę.

Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, że dla klubu jest to dodatkowy zysk, a nie koszt w postaci pracownika. Często też podwójny, bo osoba ćwicząca pod okiem trenera również musi opłacić miesięczny karnet za możliwość uczęszczania do obiektu.

Który rodzaj współpracy z tenerem personalnym jest najkorzystniejszy dla klubu?

Kwestia opłacalności umów jest bardzo indywidualna. Wszystko zależy od charakteru klubu: czy jest to klub klasy premium, który dba głównie o reputację, czy też może lokalna siłownia, dla której ważniejsze są jak najniższe koszty utrzymania. Bez względu na ostateczną decyzję warto dbać nie tylko o dobre imię klubu, ale też dobrą relację z trenerem i stworzenie takiego miejsca pracy lub prowadzenia działalności, które zaowocuje dobrą opinią w branży fitness.

Jak monitorować przeprowadzone treningi personalne na terenie klubu?

Jeśli klub współpracuje z trenerem w oparciu o ryczałt, sytuacja jest prosta – trener co miesiąc płaci abonament, czyli karnet trenera personalnego. W przypadku prowizji od każdego przeprowadzonego treningu zapisy mogą być prowadzone bezpośrednio w punkcie obsługi klienta. W zależności od zakresu współpracy, klub może dbać o kalendarz trenera, wspierać go w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów, np. prowadzić działania promocyjne wśród klientów, którzy jeszcze nie korzystali z oferty treningu personalnego.  Często kontakt trenera z pracownikami klubu ogranicza się jednak do wprowadzenia treningów do kalendarza i rozliczenia za odbyte treningi.

Recepcja w klubie fitness to przestrzeń, w którym trener personalny powinien być obecny.

Jeśli klub korzysta z rozbudowanego oprogramowania do zarządzania klubem, może rozliczać trenera z pomocą dostępnych w systemie opcji:

Które moduły GYMMANAGER pomogą ci w rozliczeniu treningów personalnych:

Panel Managera to moduł analityczny, w którym znajduje się kilkadziesiąt raportów. To do niego spływają w czasie rzeczywistym dane na temat sprzedaży karnetów, rezerwacji na treningi personalne oraz dane o faktycznie zrealizowanych usługach.

Rezerwacje na zajęcia czy rezerwacje sal, w tym treningów personalnych? W Panelu Managera zobaczysz m.in. które kanały sprzedaży są najchętniej wybierane do rezerwacji treningów personalnych.

Wybrane opcje, które ułatwiają rozliczenia z trenerem::

Raport karnetów z przypisanym trenerem

Raport polecany dla klubów, które długofalowo współpracują z trenerami personalnymi, dietetykami czy fizjoterapeutami. Klient kupuje karnet, do którego jest przypisany konkretny trener lub specjalista. Z każdego sprzedanego karnetu prowizja trafia do trenera.  Raport można filtrować: ze wskazaniem konkretnego trenera, miejsca sprzedaży czy formy płatności.

Przykład raportu – Panel Managera GYMMANAGER

Raport wejść na karnet z przypisany trenerem

Czy klient faktycznie korzysta z karnetu, w ramach którego może skorzystać z treningu personalnego? Z jakim trenerem trenuje? Kiedy przychodzi na treningi? Tego dowiesz się z raportu, w którym zobaczysz, jak klienci korzystają z karnetów z przypisanym trenerem personalnym.

Raport nieodebranych rezerwacji

Który klient jest niezdyscyplinowany i nie przychodzi na trening personalny? Sprawdzisz to w raporcie nieodebranych rezerwacji. Jeśli rezerwacje dotyczą jednego z trenerów – problem może dotyczyć relacji pomiędzy klientem a trenerem.

POS to nie tylko narzędzie pracy dla twojego zespołu, z pomocą którego jest prowadzona sprzedaż produktów i usług, ale również dodatkowe opcje, które są wykorzystywane w rozliczaniu treningów personalnych.

Wybrane opcje:

Raport rezerwacji na treningi personalne

Podstawowy raport dla klubu fitness oraz trenera personalnego: kto zamówił trening personalny, kiedy i czy najważniejsze – czy trening się odbył. Czytelne zestawienie wszystkich rezerwacji na treningi.

Automatyczne powiadomienia do trenera personalnego – rezerwacja treningu

Jeśli kalendarz trenera personalnego jest prowadzony wyłącznie przez GYMMANAGER, trener o wszystkich treningach personalnych jest automatycznie informowany. W momencie rezerwacji na trening personalny, trener otrzymuje automatyczne powiadomienie, również wtedy, kiedy klient odwoła spotkanie.


Widać zatem, że współpraca klubu z trenerem personalnym, po dopięciu formalności, nie powinna dokładać administracyjnych obowiązków twojemu zespołowi. Większość pracy zrobi za trenera oprogramowanie. Poza samym treningiem, oczywiście.

Instruktor fitness i trener personalny w jednym. Dbam o indywidualne podejście i prawidłową technikę ćwiczeń.

Post a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial